Thanks You - Frieslandcampina VietNam - Graduate Traineeship Progammes
Chào chiến binh Sales tương lai của FrieslandCampina!

FrieslandCampina Vietnam cảm ơn bạn đã ứng tuyển để có cơ hội trở thành một trong những nhân tố tài năng của chúng tôi. Hồ sơ ứng tuyển của bạn đã được ghi nhận. FrieslandCampina Vietnam sẽ cẩn thận xem xét hồ sơ của bạn và sẽ liên hệ lại nếu bạn đạt tiêu chí cho các vòng tiếp theo.

Chúng tôi mong bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong hành trình chinh phục thử thách nghề Sales tại FCV.

Chân thành cảm ơn!

Phòng Tuyển dụng và Thu hút Nhân tài

WordPress Lightbox Plugin

Float Socials