News Page - Frieslandcampina VietNam - Graduate Traineeship Progammes

News

Posted: 19-07-2018

Khi mua 2 lốc sữa chua Cô Gái Hà Lan bất kỳ sẽ được tặng 1 ly thủy tinh có in logo Dutch Lady. Chương trình có thể kết thúc sớm khi quà được tặng hết. Nhanh tay liên hệ với chủ cửa hàng đại lý nơi bạn mua sữa chua để nhận quà tặng. Mọi thắc mắc về chương trình xin liên hệ Hotline: 1800-1545.

Xem Thêm

Posted: 19-07-2018

Khi mua 2 lốc sữa chua Cô Gái Hà Lan bất kỳ sẽ được tặng 1 ly thủy tinh có in logo Dutch Lady. Chương trình có thể kết thúc sớm khi quà được tặng hết. Nhanh tay liên hệ với chủ cửa hàng đại lý nơi bạn mua sữa chua để nhận quà tặng. Mọi thắc mắc về chương trình xin liên hệ Hotline: 1800-1545.

Posted: 18-07-2018

Từ 1/11 đến 31/12/2017, khi mua 2 lốc sữa chua Cô Gái Hà Lan bất kỳ sẽ được tặng 1 ly thủy tinh có in logo Dutch Lady. Chương trình có thể kết thúc sớm khi quà được tặng hết. Nhanh tay liên hệ với chủ cửa hàng đại lý nơi bạn mua sữa chua để nhận quà tặng. Mọi thắc mắc về chương trình xin liên hệ Hotline: 1800-1545.

Posted: 18-07-2018

Từ 1/11 đến 31/12/2017, khi mua 2 lốc sữa chua Cô Gái Hà Lan bất kỳ sẽ được tặng 1 ly thủy tinh có in logo Dutch Lady. Chương trình có thể kết thúc sớm khi quà được tặng hết. Nhanh tay liên hệ với chủ cửa hàng đại lý nơi bạn mua sữa chua để nhận quà tặng. Mọi thắc mắc về chương trình xin liên hệ Hotline: 1800-1545.

Posted: 17-07-2018

Từ 1/11 đến 31/12/2017, khi mua 2 lốc sữa chua Cô Gái Hà Lan bất kỳ sẽ được tặng 1 ly thủy tinh có in logo Dutch Lady. Chương trình có thể kết thúc sớm khi quà được tặng hết. Nhanh tay liên hệ với chủ cửa hàng đại lý nơi bạn mua sữa chua để nhận quà tặng. Mọi thắc mắc về chương trình xin liên hệ Hotline: 1800-1545.

Posted: 17-07-2018

Từ 1/11 đến 31/12/2017, khi mua 2 lốc sữa chua Cô Gái Hà Lan bất kỳ sẽ được tặng 1 ly thủy tinh có in logo Dutch Lady. Chương trình có thể kết thúc sớm khi quà được tặng hết. Nhanh tay liên hệ với chủ cửa hàng đại lý nơi bạn mua sữa chua để nhận quà tặng. Mọi thắc mắc về chương trình xin liên hệ Hotline: 1800-1545.

Posted: 17-07-2018

Từ 1/11 đến 31/12/2017, khi mua 2 lốc sữa chua Cô Gái Hà Lan bất kỳ sẽ được tặng 1 ly thủy tinh có in logo Dutch Lady. Chương trình có thể kết thúc sớm khi quà được tặng hết. Nhanh tay liên hệ với chủ cửa hàng đại lý nơi bạn mua sữa chua để nhận quà tặng. Mọi thắc mắc về chương trình xin liên hệ Hotline: 1800-1545.

Posted: 17-07-2018

Từ 1/11 đến 31/12/2017, khi mua 2 lốc sữa chua Cô Gái Hà Lan bất kỳ sẽ được tặng 1 ly thủy tinh có in logo Dutch Lady. Chương trình có thể kết thúc sớm khi quà được tặng hết. Nhanh tay liên hệ với chủ cửa hàng đại lý nơi bạn mua sữa chua để nhận quà tặng. Mọi thắc mắc về chương trình xin liên hệ Hotline: 1800-1545.

WordPress Lightbox Plugin

Float Socials