CRITERIA TO GO STRAIGHT TO APTITUDE TEST ROUND - Frieslandcampina VietNam - Graduate Traineeship Progammes

CRITERIA TO GO STRAIGHT TO APTITUDE TEST ROUND

CRITERIA TO GO STRAIGHT TO APTITUDE TEST ROUND

_FCV MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019_

This year, Management Trainee Program 2019 of FrieslandCampina Việt Nam brings you the exclusive opportunity to go straight to the 2nd recruitment round – Aptitude Test (100% pass CV round) – if you meet one of the following criteria and successfully submit your application form before 23:59 31.12.2018

 1. GPA is equal or above 8.5/10 or equivalent
 1. Member or Former Member of Executive Board of Clubs or Leader of Project Team from Club listed below
  (Vietnamese: Thành viên Ban Điều hành của CLB – ví dụ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, đội trưởng, đội phó, v.v… hoặc nằm trong Ban lãnh đạo dự án của CLB – ví dụ: trưởng ban tổ chức, phó ban tổ chức, trưởng bộ phận truyền thông, v.v.. v.v..)
 • AIESEC
 • ENACTUS
 • CLB Business Club RMIT
 • CLB Marketing (MGC) NE
 • CLB Marketing (MaC) FTU HN
 • CLB truyền thông (MCC) UEB
 • CLB Nhà doanh nghiệp tương lai (FEC) UEB
 • CLB Quản trị kinh doanh (BA Plus) UEB
 • CLB Chứng Khoán (SIC) FTU
 • CLB Nhà doanh nghiệp tương lai (TEC) FTU
 • CLB Nguồn nhân lực (HRC) FTU
 • CLB Kỹ năng doanh nhân (Action Club) FTU2
 • Đội Ý Tưởng Kinh Doanh (Business Idea Team) FTU2
 • CLB Marketing (Creatio) FTU2
 • CLB Truyền Thông (FTU News) FTU2
 • Đội phát thanh và sự kiện (FTU Zone) FTU2
 • CLB Phát triển nguồn nhân lực (HUC) FTU2
 • CLB Nhà Kinh Tế Trẻ (Young Economist Club) FTU2
 • CLB Nhân Sự Khởi Nghiệp UEH
 • CLB Chứng Khoán (SCUE) UEH
 • CLB Thương Mại IC UEH
 • CLB Nghiên cứu kinh tế trẻ (YORE) UEH
 • CLB Sinh viên khởi nghiệp (Dynamic) UEH
 • Nhóm sinh viên nghiên cứu Marketing (Margroup) UEH
 • Cộng đồng UEH Connected
 • CLB Tài chính Đại Học Quốc Tế (IU Finance Club)
 • Nhóm Truyền thông sinh viên (SCommunication) UEH
 • Nhóm sinh viên nghiên cứu thuế (TaxGroup) UEH
 1. Winner of the contests listed below (every year)
 • Top 24 of Doanh Nhân Tập Sự by Action Club
 • Top 12 of CMO Think & Action by Margroup
 • Top 20 of Marketing Challengers by RMIT
 • Top 4 of winning team of Marketing On Air By Marketing MGC NEU
 • Top 4 winning team of Nielsen Case Competition by Nielsen
 • Top 20 of Kick Off To The Future by JCI
 • Top 3 winning team of Talent Generation by UNESCO-CEP
 • Top 4 of Young Marketer
 • All students of Elite Development Program Courses
 • Top 16 of StartUp Zone by CLB Nhân Sự – Khởi Nghiệp UEH
 • Top 4 winning team of Marketing Arena by Creatio FTU 2
 • Top 4 winning team of Bản Lĩnh Marketer by MaC FTU
 • Top 4 of Tìm kiếm CEO Tương lai By UEH
 • Top 32 of Ứng Viên Tài Năng by HRC FTU
 • Top 20 of Lead The Change by UEH Connected
 • Top 20 of I-Invest by SIC FTU
 • Top 3 winning team of FINSPEED by IU Finance Club
 • Top 3 winning team Khởi nghiệp cùng Kawai by TEC FTU
 1. Winners of FCV Management Trainee Programs’ engagement activities on FCV’s and partners’ Fan page

—-Thank you!—–

WordPress Lightbox Plugin

Float Socials